Avgifter

Medlemsavgift 250 kr/år
Kurs/Dansträning 300kr/termim

Betala till Bankgiro 5585-4046

För höstterminen 2021 betalas halv terminsavgift (150 kr)

Obs! årsavgiften 250 kr ska också vara betald vid deltagande