Avgifter

Medlemsavgift 250 kr/år
Kurs/Dansträning 350kr/termim

Betala till Bankgiro 5585-4046

Obs! Medlemsavgiften 250 kr ska också vara betald vid deltagande i kurs eller dansträning