Om squaredans

Vad är square dance?

Ja vad är egentligen squaredance, och framförallt: Hur dansar man?

När man dansar squaredance dansar man parvis, fast fyra par åt gången, i en fyrkantsformation. Därav namnet ’square’ – efter det engelska ordet för fyrkant.

Alla par är vända mot mitten i sin lilla formation och man dansar alltid symmetriskt, dvs de par som tittar på varandra gör samma saker.
Ett exempel: Om en dam ska gå runt formationen på utsidan, då ska även den dam som står mittemot göra samma sak.

För att förenkla det hela så har man en ’caller’, dvs en försångare, som hela tiden talar om för dansarna vad som skall göras. För att ytterligare förenkla så spelar man musik till (naturligtvis), och alla turer, calls, som man gör tar antingen 1, 2, 4, 8 eller 16 taktslag i musiken att genomföra. Musiken har ett tempo som är något snabbare än marsch, dvs ca 126-132 taktslag (steg) i minuten.

De turer som man dansar är standardiserade turer som man hittar över hela världen, och de delas in i block som tar ungefär två terminer att lära sig (20 kurskvällar). Språket som callern använder sig av är ett ’kommandospråk’ som baserar sig på engelska, men många uttryck är bara meningslösa ordlekar som är lätta att komma ihåg. Under den första kursen lär man sig de 53 första och grundläggade turerna, och sedan är man redo att ge sig ut att dansa.

Om Squaredans

Vi som håller på med squaredans märker att det finns många olika förslag på vad vi egentligen pysslar med, när vi pratar med med andra som inte dansar squaredans.

Här är några av de punkter som gör squaredansen speciell:

  • Till skillnad från många andra dansformer, används sällan någon intränad koreografi i squaredans. Istället leds dansen av en ”Caller” som ofta försöker variera dansen på olika sätt.
  • Dansas med samma regler i alla länder och på många orter där Du kan delta efter att ha genomgått en nybörjarkurs. Du har då uppnått Basicnivån, d v s Du behärskar 52 calls. Därefter kan du dansa Squaredans i alla länder där det förekommer. Squaredans dansas bland annat i Skandinavien, Tyskland, Tjeckien, Holland, Storbrittanien, Australien, Japan, Nya Zeeland, Canada och USA, naturligtvis.
  • Dansas utgående från en formation av 4 par i en fyrkant och denna kallas en ”Square”.
  • Dansen har sitt ursprung från olika europeiska folkdanser och danslekar, men utvecklades till en egen dansform i USA, där immigranterna bidrog med danser från sina respektive hemländer. Eftersom deras danser inte dansades på samma sätt i de olika länderna, införde man i USA ”callern”, utroparen, som fick bestämma vilka turer som skulle göras.
  • Du behöver inte kunna engelska för att börja dansa squaredans. Beskrivningar av calls finns på både svenska och engelska.
  • Dansas ibland med egen partner och ibland med annan partner. Under varje dans samverkar man med alla övriga 7 personer i samma Square. Callern sjunger sina calls varannan dans och efter två danser, en tip, byter man oftast runt både partner och Square
  • Dansas i Sverige av över 8000 dansare i ca 150 klubbar
  • Squaredans ger rörelse till musik och samspel mellan dansarna. Den caller som leder dansen genom att tala eller sjunga ut kodord, så kallade calls, gör detta i takt med musik som ofta är Country and Western, Rock and Roll eller precis vad en fantasifull caller har valt efter vad han/hon tycker bäst om.
  • Squaredans ger god motion för både Kropp och Knopp

Denna text är lånad från Vinga SDC