Kurser

Från ordförande

Corona
I dessa tider kan det kännas väldigt svårt att veta hur man ska göra och bete sig på bästa sätt.
Jag har därför gått in och gjort ”Folkhälsomyndighetens” riskbedömning vid sammanslutningar på mindre än 500 personer.
Min slutsats utifrån den bedömning är att våra kvällsträningar skulle vara okej att genomföra (utan dansare över 70 år)
men att större danser ej är lämpliga att anordna p.g.a. ”långvarig närhet och beröringar” under dansen.

Styrelsens förslag är ändå att vi ställer in danskvällarna, sannolikt under resten av vårterminen.
Nytt beslut får vi ta längre fram om ändringar sker utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om det skulle finnas dansare som vill fortsätta och träna så är det okej att göra det i våra lokaler.