Kurser

Masinstream tisdagar 18:45 – 21:00

Dansklubben Marionetterna Kuggstångsgatan 5E 721 38 VÄSTERÅS

OBS! Inga ytterskor i danslokalen
Kurskvällen ställs in om det är färre än 4 deltagare

DELTAGARLISTA

—————————————————————————————————

Kurs och Dansträning Plus – A2 onsdagar 19:00 – 21:15

Stålverksgatan 124
OBS!! Parkera efter gatan, alternativt vid Rösegårdsskolan, men kör ”inte” in på tvärgatan.
Kurskvällen ställs in om det är färre än 8 deltagare

DELTAGARLISTA